Guld har været en værdifuld vare i århundreder. Gennem hele den optegnede (og uoptegnede) historie er guld blevet brugt som valuta og som symbol på rigdom og magt. Der er fundet guld i grave, begravet sammen med jordiske rester så langt tilbage som 4.500 f.Kr.

Denne langsigtede værdi viser guldets stabilitet og dets tiltrækningskraft over tid. Investorer anser guld for at være en af de sikreste investeringer, da det hurtigt genvinder sin værdi i økonomiske nedgangstider. Dens pris følger ofte de modsatrettede udsving på aktiemarkederne eller i økonomien.

Når investorernes tillid er rystet, stiger guldprisen ofte, da nervøse investorer søger efter et sikkert sted at deponere de kontanter, der er trukket ud af markedet. Guld er også en havn i tider med inflation, fordi det holder sin værdi meget bedre end valutabaserede aktiver, som kan stige i pris, men falde i værdi.

Hvis det lyder som en god idé for dig at købe guld som en investering, så læs videre for at få flere oplysninger.

Investering i guld
At investere i guld er ikke som at købe aktier eller obligationer. Du kan erhverve fysisk ejerskab af guld ved at købe guldmønter eller guldbarrer. Guldbarrer er guld i form af barrer, der er stemplet med et stempel på dem. Stemplet indeholder renhedsklassen og mængden af guld i barren. Værdien af en barre eller mønt er baseret på dens indhold af ædelmetal, ikke på dens sjældenhed eller tilstand, og kan variere i løbet af dagen. Guldbarrer eller guldmønter kan købes hos nogle banker, forhandlere, mæglerfirmaer og hos U.S. Mint, som har produceret guldmønter og guldbarrer til investering siden 1986.

Du kan også købe aktier i mineselskaber, guldterminskontrakter, guldfokuserede børshandlede fonde (ETF’er) og andre almindelige finansielle instrumenter. Når investorer køber en guldfokuseret ETF, køber de andele af fondens ejerskab i guld, men de har ikke ret til selve det fysiske guld.

At investere i guld med den idé, at det aldrig vil miste værdi, er den forkerte tilgang. Som enhver investering eller finansielt aktiv er guld underlagt et pres fra udbud og efterspørgsel, der forårsager prisudsving.

Nuværende og historiske guldpriser
Investorer bør starte med at se på spotprisen på guld, dvs. hvor meget guld kan købes og sælges for på et givet tidspunkt. Spotprisen på guld noteres pr. guldounce, gram eller kilogram. F.eks. var spotprisen på guld ved dagens slutning mandag den 7. juni 2021 1.903,00 dollars pr. ounce, 61,18 dollars pr. gram og 61.181,45 dollars pr. kg.

Hvis man ser på de historiske guldpriser, vil man se, at guldprisen steg dramatisk i 2000. I 2008 varierede guldprisen fra ca. 720 USD pr. ounce til over 1.000 USD pr. ounce.5 Da økonomien fortsatte med at glide ind i en recession, steg guldprisen kraftigt til ca. 1.895 USD i 2011 på grund af investorernes stemning og efterspørgsel.5 I april 2020 var guldprisen faldet en smule i forhold til det niveau, den lå på næsten ti år tidligere, men den fortsatte med at klare sig godt under den økonomiske nedtur.

Noget lignende skete i slutningen af 1970’erne. Efter at være steget i 1970’erne tabte guldet værdi i de næste 20 år, før det steg igen omkring 2000.7 Under pandemikrisen steg efterspørgslen efter guld kraftigt, og guldprisen steg. Investorerne kunne dengang ikke være sikre på, om stigningen ville fortsætte, da det var lige så muligt, at tendensen ville fortsætte, eller at kursen ville falde igen i en længere periode. I den periode, hvor guldet var i tilbagegang, ville en potentiel investering i guld ikke give nogen renter eller udbytte.

Hvilken form for guld er den rigtige investering for dig?
Guld findes i mange forskellige former, så en form kan være mere egnet til din investeringsstrategi end en anden. Du kan købe fysiske guldmønter eller guldbarrer, men de skal opbevares i et sikkert miljø. Dette kan indebære betaling af gebyrer til en mægler, en bank eller et andet firma.

En af fordelene ved at investere i fysisk guld er, at hvis du har brug for at tjene penge på det hurtigt, kan du gøre det. Guldmønter og guldbarrer sælges dog ofte med en præmie og købes med en rabat, så du får måske ikke markedsprisen, når du skal sælge.

Investering i guldværdipapirer svarer til investering i alle andre værdipapirer, bortset fra at priserne kan følge med aktiemarkedet. Hvis du f.eks. investerer i guldmineselskaber, kan aktiekursen afspejle selskabets finansielle sundhed og dets position på markedet mere end guldprisen. Det kan give en falsk følelse af sikkerhed, hvis du bruger dem som en risikoafdækning.

Hvornår skal du købe guld?
Mange fortalere for guld antyder, at det er en god sikring mod stigende priser. Men de faktiske omstændigheder understøtter ikke denne påstand. Guld er ofte en bedre sikring mod en finanskrise end mod inflation. I krisetider har guldpriserne en tendens til at stige. Dette er dog ikke nødvendigvis tilfældet i perioder med høj inflation. Hvis en finanskrise eller recession er på vej, kan det være klogt at købe guld. Men hvis økonomien befinder sig i en periode med høj inflation, kan det være klogt at springe den over.

Du bør altid afklare med dig selv, om du kan tåle at tabe din kapital, hvis prisen på guld skulle falde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *